NEW covid pass protocol from 01.07.2021.

Festini party boat

Entrance to Festini Party Boat from 1st of July 2021 is allowed only to persons holding an EU digital COVID certificate (guests, staff, performers, etc.).

- English -

🇺🇸

Pursuant to the “Decision on Necessary Epidemiological Measures Restricting Gatherings and Introducing Other Necessary Epidemiological Measures and Recommendations to Prevent the Transmission of COVID-19 Disease through Gatherings” effective from July 1st 2021, catering facilities such as night clubs, night bars, disco bars and disco clubs from the category “Bars” are allowed to work and serve all guests without restrictions on working hours, but only in open spaces and provided that the entrance to their premises is allowed only to persons holding an EU digital COVID certificate (guests, staff, performers, etc.).

 

In agreement with the City of Novalja, Local Crisis Board, the Novalja Health Center, the Tourist Board of the City of Novalja and club owners, Specialty Hospital Medico will provide a rapid antigen testing service for the purpose of obtaining an EU digital COVID certificate allowing entry to clubs according to the above Decision:

 

Arrival of guests:
●    Entry into clubs and party boat at Zrce beach will be only allowed for guests, staff, performers, etc. who have a proper wristband issued by SB Medico staff
●    Guests who already have a valid EU digital COVID certificate in their smartphone, tablet or mobile phone will need to go to the Test point and get their wristband for 20kn (~€2,5).
●    Guests who do not have a valid EU digital COVID certificate upon arrival will need to take a rapid antigen test with a discount of 33.33% for 100kn (~€13), and the price of the wristband is included in the price. They will receive the official medical finding of the test and a link to access the EU digital COVID certificate by email.
●   Please also have your valid EU digital COVID certificate prepared (on your device) to show to our staff at the club entrance.
●    The wristband will be valid for 5 days, after 5 days are through, you will need to go to the Test point again to get another wristband and/or to take the rapid antigen test again.
●    Preferred payment option is via debit or credit card


Testing protocol for guests without a valid EU digital COVID certificate:

●   Open your web browser, type in app.medico.hr and follow the instructions
●   Select the wanted type of test (rapid antigen test is approved as an entry to clubs at Zrće beach)
●   In the last step (where you get to the payment), add the promo code 100medi to get discount
●   After you pay, you will go to one of the Testing points, get tested, and receive the results in 15-20 minutes

 

Test points:

●   Slatinska ulica; parking lot next to the car wash (across the Novalja Main bus station) – working hours from 8:00 to 22:00
●    Bus Station at Zrće Beach – working hours from 14:00 to 02:00

Guest departure:
●   Guests returning home are tested according to the protocols prescribed by their countries that they are returning to.

- Hrvatski -

🇭🇷 

Temeljem “Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja” koji je na snazi od 1. srpnja, 2021., ugostiteljskim objektima vrste noćni klub, noćni bar, disco-bar i disco klub iz kategorije »Barovi“ dopušten je rad i usluživanje svih gostiju bez ograničenja radnog vremena, ali samo na otvorenim prostorima i uz uvjet da je ulazak u njihove prostore dopušten samo osobama koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu (gosti, osoblje, izvođači itd.).
Specijalna bolnica Medico će, u dogovoru s Gradom Novaljom, Lokalnim Kriznim Stožerom, Domom zdravlja Novalja, Turističkom zajednicom Grada Novalje te vlasnicima klubova pružati uslugu brzog antigenskog testiranja u svrhu ishođenja EU digitalne COVID potvrde s kojim se omogućuje ulazak u klubove prema gore navedenog Odluci:

 

Dolaznak gostiju:
●   Ulazak u klubove i party boat na plaži Zrće biti će dopušten samo gostima, osoblju, izvođačima itd. koji imaju odgovarajuću narukvicu izdanu od osoblja SB Medico
●   Gosti koji u svom mobitelu ili tabletu već imaju važeću EU digitalnu COVID potvrdu morat će otići na Punkt za testiranje i preuzeti svoju narukvicu za 20kn (~ 2,5 €).
●   Gosti koji po dolasku nemaju valjanu EU digitalnu COVID potvrdu morat će obaviti brzi antigenski test s popustom od 33.33% za 100kn (~13€), a narukvica je uključena u cijenu. Službeni rezultat testa te EU digitalnu COVID potvrdu primit će e-poštom.
●   Imajte svoju važeću EU digitalnu COVID potvrdu pripremljenu na mobitelu/tabletu ukoliko će ga radi dodatne provjere trebati pokazati našem osoblju na ulazu u klub.
●   Narukvica će vrijediti 5 dana. Nakon što prođe 5 dana, morat ćete ponovno otići na Punkt za testiranje da biste preuzeli drugu narukvicu i/ili ponovno napravili brzi antigenski test.
●   Preporučen način plaćanja je putem debitne ili kreditne kartice


Protokol testiranja za goste bez valjane EU digitalne COVID potvrde:

●   U svoj web preglednik upišite app.medico.hr i slijedite upute
●   Odaberite željenu vrstu testa (brzi antigenski test je odobren kao ulaz u klubove na plaži Zrće)
●   U posljednjem koraku (gdje vršite plaćanje) upišite promotivni kôd 100medi da biste ostvarili popust
●   Nakon plaćanja, otići ćete na jedan od Puktova za testiranje, testirati se te primiti rezultate za 15-20 minuta

 

Punktovi za testiranje:
●   Slatinska ulica; parking kod autopraonice (nasuprot glavnog autobusnog kolodvora Novalja) – radno vrijeme od 8h do 22h
●   Okretište autobusa na plaži Zrće – radno vrijeme od 14h do 02h

Odlazak gostiju:
●   Gosti na odlasku se testiraju prema protokolima propisanim od strane njihovih zemalja